Kto sme? Sme mladší dorast Cirkvi bratskej v Bratislave. Stretávame sa všetky nedele v mesiaci, okrem prvej nedele v mesiaci. Naše dorasty začínajú o 8:45. Každú druhú nedeľu v mesiaci máme dlhý dorast v zbore Adventistov siedmeho dňa na Ferienčíkovej ulici. Tretí a štvrtý, prípadne piaty dorast v mesiaci máme ako zvyčajne, na Cukrovej ulici.

Ako?
Hlavnou náplňou stretávania je Boh. Počúvame historické príbehy, dôležité otázky, čo sa týka osobnej viery, možnosti učiť sa nové veci.
Ale sme aj partia decák, ktoré spolu radi blbnú a vymýšlajú haluze. Okrem dorastov mávame raz do mesiaca aj nejakú tú akcošku, aby sme sa viac spoznali a zabavili sa spolu.


Takže ak máš 12-15 rokov, a chceš spoznať nových super ludí, radi ťa uvidíme medzi nami. ;)